wij zijn professionals in aanleg van groen

Inspirerende buitenomgeving

Wij realiseren cultuurtechnische projecten als hoofdaannemer of onderaannemer. Onder cultuurtechnische projecten verstaan wij; het aanleggen en herstellen van buitengebieden zoals natuur- en cultuurgebieden. 

  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro
  • BMM Groen - Pro

Onze totaalaanpak, van A tot Z.

Het is een totaalpakket van op elkaar afgestemde werkzaamheden: ontwerp, beplantingsplan..

... opruimingswerk, maaien, onkruidbestrijding, grondwerk ...

... grondverbetering, straatwerk, hemelwaterafvoer, terreinmeubilair, beschoeiingen ...

... afscheidingen, vijvers, speeltoestellen en houtconstructies.

Alles in eigen huis.

Boom

Ontwerp

Het belangrijkste wat voorafgaat aan het aanleggen van een plan is een goed doordacht ontwerp. Wij bezitten de kennis van toe te passen materialen, planten en bomen en de eigenschappen hiervan.

Praten

Aanleg

Het aanleggen en herstellen van buitengebieden zoals natuur- en cultuurgebieden. 

Boom

Onderhoud

Onderhoud is bij ons uiteraard ook mogelijk. Afhankelijk van uw wensen worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een jaarcontract of tegen een afgesproken uurtarief.